Naturist eller nudist?

Hvad er forskellen på naturisme og nudisme?

Egentlig er der ikke nogen forskel og begreberne er blot to synonymer, men af forskellige historiske årsager foretrækker langt de fleste at blive kaldt naturister.

Nudisme kommer af det latinske ord “nudus”, som betyder “nøgen”, mens naturisme kommer af ordet “natur”, latinsk for fødsel, der betegner noget medfødt og naturligt. Man kan altså sige, at man med de to synonyme betegnelser prøve at fremhæve forskellige aspekter ved nudisme/naturisme, selvom de i deres substans er identiske.

Naturist par / nudist par

Diverse opslagsværker betegner da også nudisme og naturisme som værende det samme. Nudisme er den betegnelse man brugte tilbage i 1930’erne, da nøgenkulturen havde sin første opblomstring. Naturist-betegnelsen opstod i 1960-70’erne, da nøgenkulturen oplevede sin anden opblomstring, og man ønskede at lægge afstand til personkredse der fejlagtigt sammenblandede nudisme og exhibitionisme. Man anvendte derfor naturist-betegnelsen for at lægge afstand til denne sammenblanding.

De fleste foretrækker derfor i dag at kalde sig naturister fremfor nudister.

Hårdnakkede naturister

Man oplever dog ofte, at nogle som kalder sig naturister hårdnakket påstår, at naturisme og nudisme er to vidt forskellige ting. De mener, at nudister dyrker nøgenheden mens naturister dyrker det “naturlige”. De har dog ualmindeligt svært ved at finde en klar og konsekvent adskillelse af de to begreber, hvorfor adskillelsen fremstår meget søgt og pseudo-agtig. Ofte kan man finde adfærd hos dem, som falder ind under deres definition af nudisme, hvilket de dog benægter med sære forklaringer. Dertil kommer, at det er umuligt objektivt at definere hvad der er “naturlig nøgenhed”. Det der er naturligt for nogen er ikke naturligt for andre. Nogle er varmeblodede mens andre er kuldske. Med andre ord: Naturisme og nudisme er det samme, da man ikke kan finde en meningsfuld og praktisk anvendelig adskillelse på begreberne. Alle ordbøger mv. betegner da også de to begreber som synonymer. Endelig kan man betragte den internationale brug af begreberne, hvor naturist-betegnelsen er mest udbredt i Europa, mens nudist-betegnelsen er den mest udbredte i USA. Internationalt bruges begreberne altså synonymt, omend der kan være forskelle geografiske på hvilket af begreberne der er mest anvendt.

Okay, så ordene betyder altså det samme… læs mere om hvad naturisme handler om her.