Naturisme og Gud – Part 3

Syndefaldet ændrede ALT

Kristne modstandere af naturisme hævder ofte, at Adam og Evas nøgenhed i begyndelsen ikke var et problem, men at det først blev et problem EFTER syndefaldet. Dette skulle skyldes, at Loven kom til og at der således var blevet indført en lov mod nøgenheden.


Hertil vil jeg sige, at Guds Lov også eksisterede FØR syndefaldet. Hvis Loven ikke eksisterede før syndefaldet, så kunne Adam og Eva ej heller forbryde sig mod Guds Ord, og dermed udløse syndefaldet. Ingen lov – ingen forbrydelse. Altså må Loven have eksisteret FØR syndefaldet, og faktisk er Loven også at finde allerede før syndefaldet i Bibelen.

Første Mosebog, kapitel 2, vers 16-17
Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«

Vi læser her Loven i dens mest simple form. Loven har til hensigt at opstille en grænse mellem godt og ondt, at fortælle hvad det er Guds vilje og hvad der strider mod Guds vilje. Synd er en fællesbetegnelse for alt der strider mod Guds vilje, det der rammer ved siden af målet med Guds hensigt med det skabte. I ovennævnte skriftsted opstiller Gud grænsen mellem godt og ondt, han fortæller hvad der er hans vilje – at de ikke må spise af træets frugt – og han fortæller hvad konsekvensen er ved at bryde hans vilje – nemlig at de skal dø.
I begyndelsen var der på grund af Adam og Evas tætte fællesskab med Gud kun brug for denne meget simple udgave af Loven. Med syndefaldet blev det tætte fællesskab erstattet af en afgrundsdyb kløft, hvilket gjorde behovet for en mere udpenslet Lov nødvendig, da mennesket ikke længere var så tæt på Gud og dermed havde sværere ved at forstå hvad der er hans vilje. Denne udpensling af Loven finder vi for eksempel i “De ti bud”, der ligesom den første simple udforming af Loven har til hensigt at give os indblik i Guds vilje.

Det er en bibelsk sandhed, at Gud er den samme i går, i dag og i morgen. Gud havde ikke nogen modvilje mod menneskers nøgenhed FØR syndefaldet, og dermed har Gud det heller ikke EFTER syndefaldet. Hvis Gud har noget imod nøgenhed, så er det fordi, at det for eksempel blandes sammen med sex udenfor ægteskabet, men så er det ikke nøgenheden Gud har sin vrede vendt mod, men det seksuelle.

Tilbage til part 2