Naturisme og Gud – Part 2

JesusNet.dk om nudisme/naturisme

JesusNet.dk, og dermed Indre Mission, skriver i dette svar af Ellen Kappelgaard i deres svararkiv, at Adam og Eva før syndefaldet var nøgne – og dette vel at mærke uden at skamme sig over det. Dernæst pointerer de, at de efter syndefaldet skammede sig over nøgenheden, og at de derfor dækkede sig til med figenblade, der senere blev skiftet ud med skindtøj syet af Gud. Udfra dette som er at genfinde i 1. mosebog kap. 2-3 udleder de så følgende: “Syndefaldet gjorde altså, at der skete noget med os mennesker, også i forhold til kroppen. Adam og Eva fik brug for at dække sig med noget, først figenblade, siden tøj. Og da vi stadig er mærket af syndefaldet, er det naturlige, at vi har det på samme måde.“.

At de dækkede sig til, det vil jeg ikke betvivle, men jeg vil betvivle det med at der skete noget i forhold til kroppen. Dette mener jeg nemlig er delvist forkert. Det er dels forholdet til Gud og næsten der tog skade ved syndefaldet, og dels lider vi i større eller mindre grad af fysisk degenerering på grund af syndefaldet.

Forholdet til Gud og næsten tog skade på den måde, at den fuldstændige tillid blev brudt og ondskaben blev lukket ind i verden. Hvis jeg var Adam og Eva, så ville jeg også skamme mig over at have ladet denne katastrofale ulykke ske, og jeg ville helt sikkert også prøve at skjule mig ligesom de gjorde. Det var dette de prøvede at skjule med figenbladene, ikke deres fysiske nøgenhed. Uanset hvor meget tøj man har på, så kan man føle sig nøgen, hvis man står i en ubehagelig situation hvor ens dårlige handlinger og tanker bliver blottet for andre. Man ønsker at kunne kravle ned i et musehul, ned i mørket hvor man forhåbentlig kan skjule hvad man har gjort. Det var denne situation Adam og Eva stod i overfor Gud efter syndefaldet, blot at de brugte figenblade som skjul fremfor et mørkt musehul. Tøjet bruges i denne situation som en “rustning” eller maske mod en ydre fjende, som man vil beskyttes imod, man vil skjule noget fordækt ved sin person.

Den fysisk degenerering på grund af syndefaldet bevirker, at ingen mennesker har nøjagtig den krop som Gud havde tænkt, men at den i større eller mindre grad lider af skavanker. Dette har bevirket, at mange skjuler sin krop og skammes over den, hvilket skyldes menneskets stærke tendens til forfængelighed og blufærdighed. Hvis vi har en skavank, så prøver vi at skjule den, så vi kan fremstå lige så perfekt som naboen – eller helst mere perfekt! Det ender i et forfængelighedsræs om at være den mest perfekte. Naturister vælger her at gå en helt anden vej. Vi vælger i stedet blot at konstatere, at hver enkelt person fysisk er mærket af syndefaldet på den ene eller anden måde, og så står vi af forfængelighedsræset. Vi kan alligevel ikke lave grundlæggende om på den krop vi har fået givet, hvilket er en præmis vi acceptere, og så søger vi at få det bedste ud af resten af livet – for livet er langt mere end fysisk perfektion.

Der synes heller ikke at være megen tilgivelse og næstekærlighed over det, hvis vi til evig tid skal leve i skam over vores kroppe. Her må den gode kristne løsning i stedet være at leve i accept og tolerance overfor os selv og andre.

Dernæst fremhæver Ellen Kappelgaard følgende bibeltekst som argument mod naturisme:

Noa som vindyrker (1. Mosebog kap. 9)
v18  Noas sønner, der gik ud af arken, var Sem, Kam og Jafet; Kam blev far til Kana’an. v19 De tre var Noas sønner, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. v20  Agerdyrkeren Noa var den første, der plantede en vingård. v21  Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig inde i sit telt. v22  Kana’ans far Kam så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre udenfor. v23  Sem og Jafet tog så en kappe over deres skuldre, gik baglæns ind og tildækkede deres nøgne far. De vendte ansigtet bort og så ikke deres far nøgen. v24  Da Noa vågnede af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham, v25  sagde han:
»Forbandet være Kana’an!
Den usleste træl
skal han være for sine brødre.«
v26  Og han sagde:
»Lovet være Herren,
Sems Gud!
Kana’an skal være deres træl.
v27  Måtte Gud skaffe Jafet plads,
så han kan bo i Sems telte.
Kana’an skal være deres træl.«

Ellen Kappelgaard slutter udfra ovenstående, “at det hørte med til at ære deres far, at de ikke måtte se ham nøgen, og derfor syndede Kam ved at gøre det.“. En anden – og måske mere udbredt – fortolkning er dog, at Kams synd ikke var at han så sin far nøgen, men at han fortalte sine brødre det – og altså udstillede faderens beruselse og udskejelser.

Den sidste del af svaret fra Ellen Kappelgaard om ikke at bringe andre til falds ved at lege strandløve eller strandløvinde har jeg omtalt i part 1 om kristendom og naturisme.

Tilbage til part 1 eller videre til part 3